Dodatki i legitymacje

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERK polsko-angielski

Wniosek ERK polsko-angielski

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
Aktualizacja formularza: 31 sierpnia 2018 r.

ERK

Wniosek ERK

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
Aktualizacja formularza: 3 lipca 2018 r.

DKW

Wniosek DKW

Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
data publikacji: październik 2017 r.

EKL

Wniosek EKL

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
Aktualizacja formularza: 2 sierpnia 2018 r. Zastąpił formularz ZUS Er-9.