Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i mają okresy stałego pobytu w Australii

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i mają okresy stałego pobytu w Australii

Jeśli urodziłeś się przed 1949 r., to jesteś już w wieku emerytalnym. Przyznamy Ci emeryturę, jeśli spełniasz warunki, które dotyczą stażu ubezpieczeniowego.

Jakie są warunki do przyznania polskiej emerytury, dla osób urodzonych przed 1949 r.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce, który wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany do emerytury staż ubezpieczeniowy, który wynosi:

  • 20 lat dla kobiet,
  • 25 lat dla mężczyzn.

Dowiedz się więcej na temat stażu ubezpieczeniowego i polskich okresów uwzględnianych do emerytury.

Jeśli nie możesz udokumentować tak długiego okresu ubezpieczenia, to przyznamy Ci emeryturę, jeśli Twój staż wynosi co najmniej:

  • 15 lat w przypadku kobiet,
  • 20 lat w przypadku mężczyzn.

Emerytura za krótszy staż nie będzie jednak podwyższona do kwoty najniższej emerytury.

Czy doliczymy Ci do stażu ubezpieczeniowego w Polsce okresy stałego pobytu w Australii

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce jest za krótki do przyznania emerytury, to do polskich okresów doliczymy Twoje okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym. Są to okresy między 16 rokiem życia, a wiekiem emerytalnym, który obowiązuje w Australii.

Doliczymy Twoje okresy stałego pobytu w Australii, aby przyznać Ci emeryturę z ZUS, niezależnie od tego, czy mieszkasz w Polsce, w Australii, czy w innym państwie.

Ważne!
Doliczymy Twoje okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, które nie pokrywają się z Twoimi polskimi okresami ubezpieczenia.

Przykład
Pan Hubert urodził się w 1948 r. w Polsce, gdzie przepracował 17 lat. W 1997 r. wyjechał do Australii. Tam uzyskał prawo stałego pobytu i w związku z tym ma 10 lat okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym. Jako mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego, żeby dostać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pana Huberta w Polsce jest więc zbyt krótki. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego doliczymy 10 lat okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym. W ten sposób pan Hubert uzyska emeryturę z ZUS.

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce wystarczy do przyznania emerytury z ZUS, to nie ma potrzeby, żeby doliczać Twoje zagraniczne okresy.

Przykład
Pani Anna urodziła się w 1948 r. w Polsce, gdzie przepracowała 25 lat. Pani Anna w 1991 roku wyjechała do Australii i zamieszkała tam na stałe. Jako kobieta urodzona przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 20 lat stażu ubezpieczenia, aby otrzymać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pani Anny w Polsce jest wystarczający, abyśmy przyznali jej tę emeryturę. Dlatego nie ma potrzeby, żeby doliczyć do polskiego stażu ubezpieczeniowego, okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Sprawdź, jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Czy okresy stałego pobytu w Australii mają wpływ na wysokość emerytury

Jeżeli Twój polski staż ubezpieczeniowy był za krótki, abyśmy przyznali Ci emeryturę, i musieliśmy doliczyć okresy stałego pobytu w Australii, to uwzględnimy je również do obliczenia wysokości polskiej emerytury. Emeryturę obliczymy w proporcji, jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i australijskich okresów stałego pobytu. Będziemy wypłacać emeryturę tylko za staż ubezpieczeniowy w Polsce. Za okresy stałego pobytu  w Australii w wieku produkcyjnym możesz otrzymać emeryturę z australijskiej instytucji ubezpieczeniowej (tzw. australijską rentę starczą).

Przykład
Pan Krzysztof urodził się w 1948 r. w Polsce, gdzie przepracował 15 lat. W 1989 r. pan Krzysztof wyjechał do Australii. Tam uzyskał prawo stałego pobytu i w związku z tym ma 20 lat okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym. Jako mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczenia, żeby dostać emeryturę z ZUS. Okres ubezpieczenia pana Krzysztofa w Polsce jest za krótki, abyśmy przyznali mu emeryturę. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczenia doliczymy okres 20 lat stałego pobytu w Australii. Panu Krzysztofowi obliczymy emeryturę w proporcji polskich okresów ubezpieczenia (15 lat) do sumy polskich okresów ubezpieczenia i okresów stałego pobytu w Australii (35 lat), czyli 15/35. W ten sposób obliczamy emeryturę proporcjonalną. Będziemy ją wypłacać panu Krzysztofowi tylko za jego polskie okresy ubezpieczenia. Natomiast za okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym może mieć wypłacaną australijską emeryturę, tzw. australijską rentę starczą (Age Pension).

Ważne!
Do obliczenia wysokości emerytury weźmiemy tylko Twoje zarobki za pracę w Polsce.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę w Australii, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Abyśmy mogli wypłacać Ci emeryturę musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami. Jeśli tego nie zrobisz, przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty. Warunek ten nie dotyczy osób, które mają umowy o pracę zawarte z pracodawcami w Australii.