Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Renta rodzinna po osobach, które miały okresy stałego pobytu w Australii

Renta rodzinna po osobach, które miały okresy stałego pobytu w Australii

Kto może otrzymać rentę rodzinną z ZUS

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci była w jednej z następujących sytuacji:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS,
  • spełniała warunki do ustalenia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej przez ZUS.

Ważne!
Przy ocenie prawa do renty przyjmujemy, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Dowiedz się więcej, na temat warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną

Jak ustalimy rentę rodzinną po osobie, która miała okresy w Australii

Jeśli zmarły, po którym ubiegasz się o rentę rodzinną, nie miał wystarczającego stażu ubezpieczenia w Polsce do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, wówczas doliczymy jego okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym dodamy do polskich okresów ubezpieczenia zmarłego przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznajemy na podstawie długości stażu ubezpieczenia, czyli:

Ważne!
Doliczymy okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, pod warunkiem, że mieszkasz w Polsce.

W jakiej wysokości będziemy wypłacali Ci rentę rodzinną

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Renta wynosi:

  • 85% tego świadczenia – dla jednej osoby uprawnionej,
  • 90% tego świadczenia – dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95% tego świadczenia – dla co najmniej trzech osób uprawnionych.

Jeśli Twój bliski w chwili śmierci spełniał warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy dopiero po dodaniu okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym , to obliczymy dla Ciebie rentę rodzinną w proporcji. Oznacza to, że do jej obliczenia ustalimy, jaki jest stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Wypłacimy Ci rentę rodzinną tylko za polskie okresy ubezpieczenia zmarłego.

Ważne!
W Polsce wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, którą wypłacamy im w równych częściach.

Przykład
Pani Jolanta (52 lata) po śmierci męża Krystiana (65 lat) ubiega się o rentę rodzinną dla siebie i 18-letniego syna. Pan Krystian przed śmiercią nie wystąpił do nas o przyznanie emerytury. Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, że w Polsce pan Krystian przepracował 15 lat, a ponadto ma 10 lat okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

W pierwszej kolejności ustalimy emeryturę, która przysługiwałaby panu Krystianowi w dniu śmierci. Ponieważ polski okres ubezpieczenia pana Krystiana był za krótki do przyznania emerytury, doliczymy jego okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym. W tej sytuacji pani Jolancie i jej synowi obliczymy rentę rodzinną jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich okresów i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym (15/25). Pani Jolanta i jej syn otrzymają rentę rodzinną wynoszącą 90% renty z tytułu niezdolności, która przysługiwałaby panu Krystianowi. Każde z nich otrzyma ½ tak obliczonej renty. Wypłacimy rentę rodzinną tylko za okres ubezpieczenia pana Krystiana w Polsce, czyli za 15 lat.