Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która ma okresy pobytu w Australii

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która ma okresy pobytu w Australii

Pracowałeś w Polsce oraz masz okresy stałego pobytu w Australii, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jak i gdzie powinieneś złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę

Wniosek złóż w państwie, w którym mieszkasz. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże Twój wniosek o emeryturę do instytucji drugiego państwa. Wystarczy więc, że złożysz wszystkie dokumenty do naszej albo do australijskiej instytucji ubezpieczeniowej. Nie musisz składać odrębnych wniosków w Polsce i w Australii.

Przyjmiemy Twój wniosek wraz z innymi dokumentami, także jeśli są one sporządzone w języku angielskim.

Jeśli masz okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym możesz ubiegać się o emeryturę zarówno od nas, jak i z instytucji australijskiej.

Ważne!
Data złożenia wniosku w naszej placówce jest datą złożenia wniosku o emeryturę z Australii   i odwrotnie. Instytucja australijska uzna datę złożenia wniosku w Polsce, a my uznamy datę złożenia wniosku w Australii. Z zastrzeżeniem jednak, że instytucja drugiego państwa otrzyma Twój wniosek w terminie 6 miesięcy od instytucji, w której go złożyłeś.

Gdzie złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną z ZUS

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną złożony w ZUS nie uruchamia automatycznie postępowania o rentę z australijskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Możesz natomiast złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub o rentę rodzinną z ZUS w australijskiej instytucji ubezpieczeniowej. Uznamy datę złożenia wniosku w Australii, pod warunkiem, że otrzymamy Twój wniosek w terminie 6 miesięcy  od dnia zgłoszenia w australijskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Gdzie będziemy rozpatrywać Twój wniosek

Wnioski o emerytury lub renty osób, które mają okresy stałego pobytu w Australii lub mieszkają w Australii rozpatruje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Nowym Sączu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce 

Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek możesz złożyć:

  • w Oddziale ZUS w Nowym Sączu, który będzie rozpatrywał Twój wniosek;
  • w tej naszej placówce ZUS, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, wówczas ta placówka przekaże Twój wniosek do Oddziału ZUS w Nowym Sączu;
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na stronie www.zus.pl  Żeby to zrobić, musisz mieć konto na PUE ZUS i profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednak dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w formie papierowej w naszej placówce albo wyślij je do nas pocztą.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Do wniosku o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Jeśli ubiegasz się jednocześnie o emeryturę z Australii, dołącz poniższe dwa formularze:

Ważne!
W sytuacji, gdy nie ubiegasz się o emeryturę z Australii, ale Twoje okresy stałego pobytu w tym państwie w wieku produkcyjnym są niezbędne, abyśmy mogli ustalić i obliczyć Ci emeryturę lub rentę z ZUS, dołącz również wypełniony formularz AU-PL 5 - Prośba o informacje. Dokument ten jest nam niezbędny dla uzyskania z instytucji australijskiej potwierdzenia Twoich okresów stałego pobytu w tym państwie.

Co się dalej dzieje z Twoim wnioskiem

Na podstawie dokumentów, które nam prześlesz, rozpatrzymy Twój wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS.

Przekażemy też Twój wniosek o emeryturę australijską i dokumenty, które nam do niego załączyłeś, do instytucji ubezpieczeniowej w Australii. Instytucja ta rozpatrzy Twój wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle Ci decyzję o emeryturze.

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Australii

Jeśli mieszkasz w Australii, wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS, złóż:

Department of Human Services
International Services
PO Box 7809
Canberra BC  ACT  2610
AUSTRALIA
Fax: +61 3 6222 2799

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Australii

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz dokumentację medyczną.

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne. Pamiętaj aby wpisać swój numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie świadczenia i australijską emeryturę dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”,
  • na stronie internetowej australijskiej instytucji ubezpieczeniowej https://www.humanservices.gov.au/.

Gdzie możesz szukać dokumentów, które potwierdzą zatrudnienie w Polsce

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy ubezpieczenia w Polsce, zaświadczenie o Twoim zatrudnieniu może wydać:

  • pracodawca na podstawie akt osobowych pracownika,
  • prawny następca pracodawcy na podstawie przejętych akt osobowych pracownika,
  • jednostka przechowująca dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy (organ założycielski, organ nadrzędny, archiwum lub firma przechowalnicza).

Szczegółowe informacje na temat tego rodzaju dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej. Stworzyliśmy tam bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. W bazie tej możesz znaleźć informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników tych zakładów, a także nazwy i adresy instytucji przechowujących dokumenty pracownicze.

Nasza instytucja gromadzi dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników. Możemy jednak potwierdzić okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia tylko tych osób, które pracowały w firmach zatrudniających do 20 pracowników.