Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury z Australii a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury z Australii a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i masz okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, możesz otrzymywać emeryturę lub rentę od nas oraz australijską emeryturę. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych państw. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast australijska instytucja wypłaci Ci emeryturę z I filaru (Age pension) za okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Czy pobieranie australijskiej emerytury ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę z australijskiego systemu z tytułu stałego pobytu w Australii nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Świadczenie z Australii nie wpłynie również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.