Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Formularze - umowa z Australią o zabezpieczeniu społecznym

Formularze - umowa z Australią o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Ważne!
W sytuacji, gdy nie ubiegasz się o emeryturę z Australii, ale Twoje okresy stałego pobytu w tym państwie w wieku produkcyjnym są niezbędne, abyśmy mogli ustalić i obliczyć Ci emeryturę lub rentę z ZUS, dołącz również wypełniony formularz AU-PL 5 - Prośba o informacje. Dokument ten jest nam niezbędny dla uzyskania z instytucji australijskiej potwierdzenia Twoich okresów stałego pobytu w tym państwie.

Jeśli ubiegasz się jednocześnie o emeryturę z Australii, dołącz poniższe dwa formularze:

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Australii

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz dokumentację medyczną.

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie świadczenia i australijską emeryturę dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”,
  • na stronie internetowej australijskiej instytucji ubezpieczeniowej https://www.humanservices.gov.au/.