Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948r. i mają okresy stałego pobytu w Australii

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948r. i mają okresy stałego pobytu w Australii

Jak ustalimy Ci emeryturę z ZUS, jeśli urodziłeś się po 1948 r.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci emeryturę, gdy spełnisz następujące warunki:

  • osiągniesz powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:
  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn,
  • masz opłacone w Polsce składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik, zleceniobiorca lub jako osoba, która prowadziła działalność pozarolniczą.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna).

Czy doliczymy Ci do emerytury okresy stałego pobytu w Australii  

Długość stażu ubezpieczeniowego nie ma znaczenia dla ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Dlatego nie ma potrzeby doliczenia Twoich okresów stałego pobytu w Australii dla przyznania polskiej emerytury.

Jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Prawo do emerytury dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. nie zależy od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie ma więc potrzeby doliczenia zagranicznych okresów.

Aby obliczyć Twoją emeryturę z ZUS, dodamy:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy (ustalony za okresy ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 r.),
  • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego).

Następnie podzielimy uzyskaną w ten sposób kwotę przez średnie dalsze trwanie życia.

Dowiedz się więcej na temat obliczania emerytury dla osób urodzonych po 1948 r.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę w Australii, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Abyśmy  mogli wypłacać Ci emeryturę, zgodnie z polskimi przepisami musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami. Jeśli tego nie zrobisz, przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty. Warunek ten nie dotyczy jednak osób, które mają umowy o pracę zawarte z pracodawcami w Australii.