Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Australii

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Australii

Jak będziemy wypłacać Ci emeryturę lub rentę, jeśli mieszkasz w Australii

Jeśli mieszkasz w Australii, emeryturę lub rentę możemy wypłacać zgodnie z Twoją decyzją:

  • na Twój rachunek bankowy w Australii,
  • na Twój rachunek bankowy w Polsce,
  • do rąk upoważnionej osoby mieszkającej w Polsce (drogą pocztową).

Ważne!
Rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną możemy przekazywać Ci do Australii, jeśli została ustalona na podstawie wyłącznie okresów ubezpieczenia w Polsce.

Wniosek o przekazywanie emerytury lub renty na Twój rachunek bankowy w Australii złożyć  na formularzu EZZ  -Wniosek o zmianę danych osobowych osoby zamieszkałej za granicą. Znajdziesz go na naszej stronie: www.zus.pl.

Wniosek EZZ możesz złożyć:

  • bezpośrednio w naszej placówce,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE),
  • listownie do naszej placówki, która wypłaca Ci świadczenie.

Ważne!
Jeśli mieszkasz w Australii Twoją emeryturę lub rentę wypłacimy Ci w kwotach brutto, bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w Polsce.

Emeryturę lub rentę będziemy wypłacać Ci co miesiąc w dniu wskazanym w decyzji jako termin płatności świadczenia.

Czy jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, jeśli mieszkasz w Australii

Jeśli mieszkasz w Australii i pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, to nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Dlatego z Twojego świadczenia nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ważne!
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i przeniesiesz swoje miejsce zamieszkania z Polski do Australii, to wyrejestrujemy Cię z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Jeśli powrócisz na stałe z Australii do Polski, to zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ i rozpoczniemy potrącanie z Twojej emerytury lub renty składki na ubezpieczenie zdrowotne.