Menu nawigacji

Od jakiej daty przyznaje się niemieckie świadczenie?

Od jakiej daty przyznaje się niemieckie świadczenie?

Przyznanie prawa do niemieckiego świadczenia z tytułu zatrudnienia w getcie oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Niezależnie od daty złożenia wniosku emerytura/renta przyznana na podstawie Ustawy ZRBG będzie wypłacana wraz z wyrównaniem od dnia spełnienia warunków do tego świadczenia, jednak za okres nie dłuższy niż od 1 lipca 1997 roku.

Zobacz także: