Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie niemieckich świadczeń przez osoby, które były zatrudnione w getcie oraz członków ich rodzin, mieszkające Polsce można uzyskać:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem telefonu: (22) 560-16-00

Centrum Obsługi Telefonicznej udziela wyjaśnień we wszystkich sprawach, w tym związanych z uzyskaniem świadczeń z tytułu zatrudnienia w getcie także przez e-mail (cot@zus.pl), Skype'a (zus_centrum_obslugi_tel). Konsultanci COT służą pomocą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00;

  • w każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Sali Obsługi Klienta; w jednostkach ZUS możliwe jest uzyskanie formularzy wniosków o niemieckie świadczenia, jak również pomocy w wypełnianiu i kompletowaniu tych wniosków;
  • w Departamencie Rent Zagranicznych - Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą e-mailową: drz@zus.pl.

W razie pytań dotyczących indywidualnego postępowania emerytalno-rentowego należy kontaktować się z instytucją, która prowadzi sprawę. Jeśli w sprawie złożonego wniosku była już prowadzona korespondencja z instytucja niemiecką, dane kontaktowe tej instytucji są podane na piśmie instytucji ubezpieczenia emerytalno-rentowego:

  • Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, Knobelsdorffstr. 92, 14059 Berlin, Telefon: 0049 (0)30-3002-0, Fax: 0049 (0)30-30021009;
  • Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 44781 Bochum, Telefon: 0049 (0)234-304-0, Fax: 0049 (0)234-66050;
  • Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, Telefon: 0049 (0)30-86528988, Fax: 0049 (0)30-86527240.

Zobacz także: