Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie złożyć wniosek o niemieckie świadczenie?

Gdzie złożyć wniosek o niemieckie świadczenie?

Wniosek o przyznanie niemieckiego świadczenia na podstawie ustawy ZRBG z zastosowaniem Umowy należy złożyć w niemieckiej instytucji:

Deutsche Rentenversicherung Bund
10704 Berlin
Telefon: 0049 (0)30-86528988
Fax: 0049 (0)30-86527240

Do rozpatrywania tych wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty przyznanych świadczeń wyznaczone zostały trzy niemieckie instytucje ubezpieczeniowe:

  • Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, Knobelsdorffstr. 92, 14059 Berlin,
    Telefon: 0049 (0)30-3002-0, Fax: 0049 (0)30-30021009;
  • Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 44781 Bochum,
    Telefon: 0049 (0)234-304-0, Fax: 0049 (0)234-66050;
  • Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, Telefon: 0049 (0)30-86528988,
    Fax: 0049 (0)30-86527240.

Wnioski o przyznanie niemieckich świadczeń na podstawie ustawy ZRBG przyjmuje jednak tylko jedna niemiecka instytucja: Deutsche Rentenversicherung Bund. Instytucja ta - w przypadku stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia otrzymanych wniosków - przekazuje te wnioski do rozpatrzenia do właściwych instytucji niemieckich Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg lub do Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Zobacz także: