Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Forma wypłaty i opodatkowanie

Forma wypłaty i opodatkowanie

Jaka jest forma wypłaty niemieckich świadczeń przyznanych za okresy pracy w getcie?

Niemiecka emerytura i renta przyznana za okresy składkowe pracy w getcie wypłacana jest bezpośrednio na rachunki bankowe w Polsce. Do wniosku o niemieckie świadczenie należy załączyć formularz "Oświadczenie o płatności", w którym powinny znajdować się dane dotyczące konta bankowego dla celów realizacji wypłaty. Wypełniony formularz powinien być poświadczony przez bank, w którym prowadzony jest rachunek bankowy osoby ubiegającej się o przyznanie i wypłatę świadczenia.

Czy niemieckie świadczenia przyznane za okresy pracy w getcie podlegają opodatkowaniu?

Niemiecka emerytura i renta przyznana za okresy składkowe pracy w getcie, zgodnie z polsko-niemiecką Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlega opodatkowaniu ani w Niemczech ani w Polsce.

Zobacz także: