Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Czy można złożyć wniosek o niemieckie świadczenia za pośrednictwem ZUS?

Czy można złożyć wniosek o niemieckie świadczenia za pośrednictwem ZUS?

Tak, postanowienia Umowy przewidują możliwość złożenia wniosków o przyznanie niemieckich świadczeń za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku do ZUS powinny go złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla swojego miejsca zamieszkania w Polsce.

Wniosek o przyznanie niemieckiego świadczenia złożony za pośrednictwem ZUS zostanie przekazany do niemieckiej instytucji Deutsche Rentenversicherung Bund w celu jego rozpatrzenia.

Adresy wszystkich jednostek ZUS dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Zobacz także: