Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Czy o świadczenie niemieckie może ubiegać się osoba, która już pobiera polskie świadczenie emerytalne, w którym uwzględniono okresy pracy w getcie?

Czy o świadczenie niemieckie może ubiegać się osoba, która już pobiera polskie świadczenie emerytalne, w którym uwzględniono okresy pracy w getcie?

Tak, osoba która ma przyznane polskie świadczenie (emeryturę lub rentę) może ubiegać się o niemiecką emeryturę z tytułu okresów pracy w getcie.

Okresy zatrudnienia w getcie, uwzględniane są przy ustalaniu wysokości polskich świadczeń jako "okresy przebywania z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach" na podstawie polskiej Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Uwzględnienie okresu pobytu w getcie w polskiej emeryturze/rencie nie stoi jednak na przeszkodzie w uznaniu okresów pracy w getcie jako okresów składkowych zgodnie z Ustawą ZRBG.

Nabycie prawa do niemieckiego świadczenia z tytułu zatrudnienia w getcie nie spowoduje utraty prawa do świadczeń przyznanych na podstawie polskich przepisów prawnych, ani obniżenia ich wysokości.

Dotyczy to także niemieckiego świadczenia uznaniowego wypłacanego przez Federalny Urząd ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (niem. Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen BADV). Jeżeli świadczenie uznaniowe było już przyznane, to z reguły może być teraz także przyznane świadczenie emerytalno- rentowe zgodnie z Ustawą ZRBG. Prześladowani w myśl § 1 Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (BEG), którzy pracowali w getcie, mogą zgodnie z Dyrektywą Rządu Federalnego Niemiec otrzymać w określonych warunkach jednorazowe świadczenie w wysokości 2.000 Euro dla prześladowanych z tytułu uznania zatrudnienia w getcie. Instytucją właściwą do wypłaty świadczenia uznaniowego jest Federalny Urząd ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (BADV), 53221 Bonn. Bliższe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu BADV pod linkiem: http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungenfuerGhettoarbeit/start.html

Informacje można uzyskać pod numerem serwisu telefonicznego +49 (0) 228 99 7030 1324 lub pod adresem mailowym ghettoarbeit@badv.bund.de.

Zobacz także: