Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – Konkurs nr 2023.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. (Konkurs nr 2023.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.