Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Dwoje profesorów wyróżnionych Medalem im. Wacława Szuberta

Podczas spotkania nagrodzeni wygłosili wykłady. Prof. Agata Zagórowska pt. Regionalny i lokalny wymiar starzenia się Śląska. Wykład prof. Piotra Błędowskiego zatytułowany był "Polityka senioralna w czasie pandemii".

Medal im. Wacława Szuberta przyznawany jest za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej. Przyznaje go Polska Akademia Nauk od 1997 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze udział w pracach komitetu rekomendującego prezesowi PAN kandydatów do medalu.

Uroczystość wręczenia tego wyróżnienia odbyła się w piątek (4 grudnia) podczas posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W tym roku gremium to obradowało zdalnie ze względu na pandemię koronawirusa.

„Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom, profesor Agacie Zagórowskiej oraz profesorowi Piotrowi Błędowskiemu. To szczególna nagroda, dlatego, że profesor Wacław Szubert był wybitnym uczonym, specjalistą z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych oraz wielkim człowiekiem. W tym roku wyróżnienie przyznawane jest w trudnym czasie występowania pandemii na świecie. W tej sytuacji nasze spotkanie musiało być zorganizowane on-line. Mam jednak nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy i będę mogła uścisnąć dłonie laureatów i pogratulować im” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wacław Szubert był prawnikiem i ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Uważany jest za światowego prekursora dziedziny prawa zajmującego się ochroną pracy. Od 1985 roku piastował funkcję prezesa honorowego Międzynarodowego Towarzystwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.