Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Fundusz Wypadkowy - plan na 2020 r.

Treść

Projekt planu na 2020 r.

(w tys. zł)

Przychody funduszu wypadkowego

8 629 457

Składki (przypis)

8 563 854

Pozostałe przychody (przypis)

65 603

Wydatki funduszu wypadkowego

5 219 940

Renty

3 678 049

Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych

206 846

Zasiłki chorobowe

729 914

Jednorazowe odszkodowania

379 959

Świadczenia rehabilitacyjne

133 787

Prewencja wypadkowa

90 000

Pozostałe wydatki

1 385

 

Renty wypłacane z FW zaplanowano w kwocie 3,7 mld zł, przy założeniu, że ich liczba wyniesie 179,1 tys. (spadek o 6,8% w stosunku do p.w. 2019 r.). Dodatki do rent – pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych – zaplanowano w kwocie 206,8 mln zł.

Zasiłki chorobowe wypłacane z funduszu wypadkowego zaplanowano w kwocie 729,9 mln zł. Kwotę tę skalkulowano przy założeniu, że liczba dni zasiłkowych w 2020 r. wyniesie 6 858,8  tys. (wzrost o 0,5% w stosunku do p.w. 2019 r.), a przeciętna dzienna wysokość zasiłku – 106,42 zł (wzrost o 6,8% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Jednorazowe odszkodowania zostały ustalone w kwocie 380,0 mln zł. Przeciętną wysokość odszkodowania zaplanowano w wysokości 6 171,30 zł (wzrost o 7,8% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Świadczenia rehabilitacyjne wypłacane z funduszu wypadkowego w 2020 r. zaplanowano w kwocie 133,8 mln zł. Założono, że liczba tych świadczeń wyniesie 58,2 tys. (wzrost o 1,2% w stosunku do p.w. 2019 r.), a przeciętna wysokość wypłacanego świadczenia – 2 298,74 zł (wzrost o 5,1% w stosunku do p.w. 2019 r.).

Wydatki na prewencję wypadkową oszacowano na kwotę 90,0 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie działalności związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Pozostałe wydatki funduszu wyniosą wg planu 1,4 mln zł.

plan funduszu wypadkowego - ilustracja danych w tabeli przedstawionej w tekście

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Danuta Kamińska-Hass

Departament Finansów Funduszy

 

Opracowanie w pliku pdf "Fundusz wypadkowy - plan na 2020 rok" (371 kb)