Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy publicznej de minimis (RD-2) - wyłączenie na portalu PUE ZUS i nowa wersja na zus.pl

Od 20 stycznia 2024 r. Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie (formularz RD-2) nie będzie dostępne na portalu PUE ZUS. Jego aktualną wersję można pobrać ze strony zus.pl (link do RD-2).

Formularz został zaktualizowany w związku ze zmianą przepisów rozporządzeń Komisji (UE) dotyczących pomocy publicznej de minimis.

Aby złożyć w ZUS formularz RD-2 przez PUE ZUS, trzeba go pobrać ze strony zus.pl, wypełnić, podpisać i dołączyć do pisma ogólnego POG.