Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Ograniczenie w dostępie do niektórych wniosków na PUE ZUS po południu 16 grudnia 2022 r. oraz usunięcie niektórych wniosków roboczych

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych na portalu PUE ZUS, 16 grudnia od 15:00 do 18:30 mogą wystąpić problemy z dostępnością wniosków:

 • OL-FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich,
 • Z-10 - Oświadczenie do wniosku o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy,
 • Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • Z-15B - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników),
 • Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),
 • Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących oraz współpracujących z osobą korzystającą z „ulgi na start” i duchownych w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego),
 • ZAM - Wniosek o zasiłek macierzyński,
 • ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,
 • ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres,
 • ZAS-23 - Wniosek o skrócenie/ wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
 • ZAS-24 - Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego,
 • ZAS-26 - Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 • ZAS-33 - Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka,
 • ZAS-36 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
 • ZAS-39 - Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie,
 • ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy,
 • ZAS-55 - Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy,
 • ZAS-59 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego,
 • ZNp-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne,
 • ZUR - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego.

W tym czasie będzie możliwe korzystanie z portalu PUE ZUS oraz pozostałych wniosków dostępnych na portalu.

Podczas prac serwisowych z profili na PUE ZUS usuniemy wnioski OL-FZLA, Z-10, Z-12, Z-15A, Z-15B, Z-3, Z-3a, Z-3b, ZAM, ZAO, ZAS-12, ZAS-23, ZAS-24, ZAS-26, ZAS-33, ZAS-36, ZAS-39, ZAS-53, ZAS-55, ZAS-59, ZNp-7, ZUR, które mają status dokumentu roboczego albo są w zakładce [Zlecenia] – czyli takie, które nie zostały wypełnione albo wysłane.

Przepraszamy za utrudnienia.