Ścieżka nawigacji

Aktualności

Perła Jakości dla ZUS

Nagroda została przyznana za najwyższej jakości System Zarządzania Jakością. Było to trzecie wyróżnienie za  jakość wdrożonych w ZUS narzędzi poprawiających jakość obsługi klientów. W 2014 Kapituła przyznała wyróżnienie Srebrne Godło Quality International za Platformę Usług Elektronicznych, a w 2015 r. Złote Godło Quality International 2015 za usługi najwyższej jakości tj. za opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi klientów. Trzykrotni laureaci dodatkowo uhonorowani zostają nagrodą Perła Jakości za niesłabnące wysiłki na rzecz poprawy jakości usług. Nagrodę na uroczystej gali odebrała Wiceprezes ZUS.

Najlepszym miernikiem jakości obsługi w ZUS jest satysfakcja klienta. Jak wynika z badań PBS przeprowadzonych na grupie 10 tys. osób w wieku od 18 do 80 lat, 79 proc. respondentów pozytywnie ocenia obsługę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej pozytywnych ocen, bo aż 84 proc., jest w grupie świadczeniobiorców (emeryci i renciści), nieco mniej, ale nadal bardzo dużo, bo aż 77 proc. w grupie przedsiębiorców.

Najwyższa Jakość Quality International, to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Konkurs organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu, a patronują mu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto konkursu patronami zostali Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.