Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prezes ZUS: prawo musi nadążać za nowymi rozwiązaniami

Szanse i zagrożenia zatrudnienia tymczasowego to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w czwartek (3 grudnia) online na Uniwersytecie Łódzkim pod patronatem ZUS. W konferencji wzięła udział prof. Gertruda Uścińska.

„Od dwóch dekad obserwujemy znaczny wzrost liczby pracowników korzystających z niestandardowych form zatrudnienia: samozatrudnienie, praca sezonowa, praca freelancerów, a ostatnio także praca na platformach cyfrowych to rozpowszechnione już na całym świecie rozwiązania rynku pracy. Rozwiązania te są jednak nadal traktowane jako nietypowe i są najczęściej mniej korzystne dla zainteresowanych od postanowień standardowej umowy o pracę na pełen etat, na czas niekreślony” - powiedziała prof. Uścińska.

Umowa o pracę jest chroniona regulacjami prawa pracy i daje podstawę do ubiegania się o emeryturę i inne świadczenia. „Dlatego niezwykle istotne jest zadbanie o ochronę prawną i socjalną osób pracujących w sposób niestandardowy, a także o higienę i bezpieczeństwo ich pracy. Prawo musi nadążać za rozwojem nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia” - podkreśliła prezes ZUS.

Profesor Uścińska odniosła się również do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Jak podkreśliła, jest  ona bezprecedensowym wyzwaniem dla rządów, gospodarek i wszystkich ludzi na świecie.

„Konieczne obostrzenia, dotkliwe zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników są jednak łagodzone przez rozwiązania kolejnych tarcz antykryzysowych. ZUS ogrywa w tym procesie istotną rolę” - powiedziała szefowa Zakładu.

Z przywołanych przez profesor danych wynika, że ZUS wypłacił dotychczas ponad 5 mld zł w ramach świadczeń postojowych. „Zwolniliśmy przedsiębiorców ze składek na kwotę ponad 13 mld zł, chroniąc w ten sposób 6,5 mln miejsc pracy. Wypłaciliśmy dodatek solidarnościowy dla ponad 200 tys. osób zwolnionych z pracy na kwotę ponad 300 mln zł oraz ponad 1 mln dodatkowych zasiłków opiekuńczych na kwotę ponad 900 mln zł” - wyliczała prof. Uścińska.

Łącznie wsparcie udzielone przez ZUS obywatelom i przedsiębiorcom wyniosło ponad 32 mld zł. Zakład przyjął ponad 6,5 mln wniosków o różnego rodzaju świadczenia.

„W tym trudnym okresie pandemii wzięliśmy na siebie większość zadań, związanych nie tylko z systemem ubezpieczeń społecznych. To sytuacja bez precedensu w 86-letniej historii Zakładu” - wskazała prof. Uścińska.

Jak podkreśliła, światowa pandemia silnie wpłynęła na każdą dziedzinę życia. „W obecnej wyjątkowej sytuacji należy działać szybko, ale też w sposób starannie i rzetelnie przemyślany. Środowisko naukowe ma obowiązek wspierania decydentów w tworzeniu rozwiązań niezbędnych do harmonijnego kształtowania życia społecznego i gospodarczego naszego kraju” - wskazała prezes ZUS.

I dodała: „Nie mam wątpliwości, że grono znakomitych i uznanych autorytetów uczestniczących w konferencji +Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy - szanse i zagrożenia+ wymiernie przyczyni się do pełnej realizacji tego zadania”.