Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prezes ZUS: przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form pomocy

„Jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiadamy za stosowanie obowiązującego prawa. Zgodnie z nim pobieramy składki w terminach prawem przewidzianych. Wysokość tych składek to około 25 mld złotych miesięcznie” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska.

Dotyczy to składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i pozostałe fundusze . „Musimy  mieć świadomość skali odpowiedzialności” -  podkreśliła prezes ZUS w programie Wirtualnej Polski.

I dodała: „Z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także innych funduszy, możemy powiedzieć, że od początku 2020 roku do dzisiaj pobraliśmy o około 8 proc. składek więcej niż w roku ubiegłym”.

Prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że przedsiębiorcy o różnym statusie prawnym mogą liczyć na wsparcie Zakładu. „My o tym informujemy, upraszczamy procedury” – powiedziała prezes ZUS.

To m.in. odroczenie terminu płatności składek o trzy miesiące. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z tej możliwości to nie zapłaci odsetek. ZUS ma również politykę układów ratalnych.

„Przygotowujemy się na bardzo elastyczne podejście do wszystkich płatników składek. Widzimy różną sytuację samozatrudnionych, zleceniobiorców, przedsiębiorców zatrudniających. Ta pomoc może być bardzo zindywidualizowana. Przedsiębiorcy mogą z naszych form pomocy, poprzez doradców ds. ulgi i umorzeń skorzystać – powiedziała prezes ZUS.