Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prof. Gertruda Uścińska prezesem ZUS

- Pani profesor jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych i będzie dużym wsparciem w działalności Na zdjęciu profesor Gertruda Uścińska, nowa prezes ZUSZakładu Ubezpieczeń Społecznych - mówiła podczas prezentacji prof. Gertrudy Uścińskiej w centrali ZUS, minister Elżbieta Rafalska. Minister jednocześnie podziękowała za blisko roczne pełnienie obowiązków prezesa Elżbiecie Łopacińskiej, jak też za wkład pracy pozostałych członków Zarządu ZUS.

Prof. Gertruda Uścińska zapowiedziała, że będzie realizowała misję ZUS zapisaną w "Strategii ZUS na lata 2016-2020", którą jest sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana w oparciu o zasady racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i potencjału pracowników. Zapowiedziała jednocześnie wzmożenie prac nad ociepleniem wizerunku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, któremu to celowi ma służyć m.in. szersza edukacja społeczna przy współpracy z uczelniami wyższymi. 
- W zakresie polityki społecznej zachodzi wiele zmian, które stanowią wyzwanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wdrażaniu tych zmian zawsze zaś należy pamiętać o kliencie, bo to on jest najważniejszy w pracy Zakładu - stwierdziła nowa prezes ZUS i zapowiedziała jednocześnie przegląd kwestii związanych ze ściągalnością składek, przyznawaniem świadczeń i odwołaniami od decyzji ZUS. Analiza wskazanej materii ma dać odpowiedź na pytanie, czy potrzeba wprowadzania zmian, czy też obecnie przyjęte zasady postępowania należy utrzymać. Nowa prezes ZUS podkreśliła też wagę prowadzenia dialogu społecznego ze związkami zawodowymi oraz efektywnego wykorzystania potencjału pracowników.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska jest związana naukowo z Zakładem Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat organizuje międzynarodowe programy badawcze dotyczące realizacji prawa do swobodnego przemieszczania się osób i członków ich rodzin w UE, w których występuje także w roli eksperta. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Współpracuje z polskimi i europejskimi instytucjami ubezpieczeniowymi. Przez ostatnie lata pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej.