Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prof. Uścińska: do 1 lutego przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do Małego ZUS-u plus

Prezes Zakładu, która w czwartek (21 stycznia) była gościem radia TOK FM, zachęcała przedsiębiorców do składania wniosków o Mały ZUS plus.

"Wnioski można składać do 1 lutego. Jeżeli ktoś ma wątpliwości to można skorzysta z naszych centrów obsługi klientów. Szczegółowe informacje na temat małego ZUS plus znajdują się również na naszej stronie internetowej" - powiedziała profesor Uścińska.

Do Małego ZUS-u plus można się zgłaszać od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.

Profesor przypomina, że Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Na Małym ZUS-ie plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

"Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Można to zrobić składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92)" – wyjaśnia szefowa ZUS.

Co ważne osoba, która korzystała z Małego ZUS-u plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r., nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.