Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prof. Uścińska: pomoc z ZUS na 30 mld zł

Prezes ZUS wzięła udział w panelu dyskusyjnym z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W spotkaniu wzięli udział również wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska oceniła, że gdyby nie zastosowane instrumenty wsparcia, takie jak zwolnienia ze składek ZUS czy świadczenia postojowe, sytuacja na rynku pracy byłaby dużo grosza, a bezrobocie - wyższe. "Gdyby nie daleko idąca polityka państwa, ten interwencjonizm polegający na dywersyfikacji różnych rozwiązań, także tych realizowanych przez urzędy pracy, BGK, PFR, naprawdę sytuacja faktyczna byłaby zupełnie inna" – stwierdziła.

Podała, że na koniec ub.r. było zarejestrowanych 2,5 mln firm, o 50 tys. więcej niż w lutym przed wybuchem COVID. Wskazała, że choć podczas pandemii firmy były likwidowane, to powstawały też nowe, a ostateczny bilans okazał się dodatni.

Poinformowała również, że na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 15,5 mln ubezpieczonych, o prawie 55 tys. więcej niż w lutym 2020 r. Legalnie zatrudnionych cudzoziemców podlegających ubezpieczeniu społecznemu było 728 tys., o 56 tys. więcej niż w lutym.