Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasady obliczania odsetek od wyrównań zasiłków dokonywanych przez płatników składek z urzędu, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz.771) wszedł w życie z dniem 7 lipca 2008 r.
Wypłata wyrównania zasiłku, której płatnik składek zobowiązany jest dokonać z urzędu, bez wniosku pracownika, powinna nastąpić w terminie jaki przyjmuje się przy wypłacie zasiłków, określonym w art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Pobierz plik: Zasady obliczania odsetek od wyrównań zasiłków dokonywanych przez płatników składek z urzędu (pdf, 153 KB)