Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS ekumenicznie

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska 30 września w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej podpisała porozumienie z aż sześcioma instytucjami kościelnymi działającymi w Polsce: Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, Kościołem Chrześcijan Baptystów, Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, Kościołem Starokatolickim Mariawitów, Kościołem Ewangelicko-Augsburskim oraz Kościołem Polskokatolickim. Wcześniej podobne porozumienie zostało zawarte z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. Jako pierwsza zaś współpraca została nawiązana z Konferencją Episkopatu Polski.

Zawarte porozumienia przewidują prowadzenie szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych dla przedstawicieli wskazanych związków wyznaniowych. Oprócz grupowych wykładów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się również do organizacji indywidualnych konsultacji. Porozumienia są zawarte bezterminowo.