Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Wszystkie ogłoszenia - filtr
 • Data publikacji

  Rodzaj ogłoszenia

 • 20 stycznia 2023

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu i podległych jednostkach organizacyjnych oraz na terenach zewnętrznych.

 • 28 grudnia 2022

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu i podległych jednostkach organizacyjnych oraz na terenach zewnętrznych.

 • 21 grudnia 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Usługi kompleksowego sprzątania oraz utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Oddziału ZUS w Krakowie - Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy od zawarcia umowy jednakże nie wcześniej niż od 16.07.2023

 • 15 listopada 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Świadczenia usług kompleksowego utrzymanie czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu oraz podległych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych (TJO).

 • 15 listopada 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu i podległych jednostkach organizacyjnych oraz na terenach zewnętrznych.

 • 13 lipca 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Białymstoku oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych

 • 12 kwietnia 2022

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla TJO

 • 17 grudnia 2021

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS na rok 2022

 • 07 grudnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS na rok 2022

 • 25 sierpnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i dostawa papieru powlekanego 115g/m2; znak sprawy: 993200/271/140/2021

 • 23 sierpnia 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Zakup i dostawa papieru offsetowego 100 g/m2 postępowanie znak 993200/271/143/2021

 • 27 lipca 2021

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania w I Oddziale ZUS w Warszawie. Zamówienie będzie realizowane w podziale na 2 części: — część nr 1 – usługi sprzątania obiektów w I Oddziale ZUS w Warszawie. Powierzchnia wewnętrzna obiektów objęta usługą sprzątania: 31 733,63 m2 , — część nr 2 – usługi sprzątania terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych w I Oddziale ZUS w Warszawie. Powierzchnia terenu zewnętrznego objęta usługa sprzątania oraz powierzchnia terenów...

 • 08 kwietnia 2021

  Tryb podstawowy

  Zakup i montaż dźwigu w budynku Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 – Cz. I Zakup i montaż dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza wielkiego 48 – Cz. II

 • 06 października 2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

  Zawarcie umów ramowych na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS)

 • 21 kwietnia 2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

  Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS.