Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 grudnia 2020  08:50

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  DOSTAWA I MONTAŻ TV PRZEMYSŁOWEJ
  CZĘŚĆ NR 1 - W ODDZIALE ZUS W RZESZOWIE
  CZĘŚĆ NR 2 – W INSPEKTORACIE ZUS W STALOWEJ WOLI

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie,
  krajowy numer identyfikacyjny 17756001800000,
  ul. Al. Piłsudskiego 12 ,
  35-075 Rzeszów, woj.podkarpackie, państwo Polska,
  tel. 178 675 000, ,
  e-mail zampubl_rzeszow@zus.pl,

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/09/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 32240000-7 - kamery telewizyjne
  CPV 32323000-3 - monitory video
  CPV 32333000-6 - aparatura do nagrywania
  CPV 51314000-6 - usługi instalowania urządzeń wideo

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, pok. 26 Dziennik Podawczy,

 • Termin składania ofert

  19 stycznia 2021  11:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 stycznia 2021  09:42

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2021  10:46

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 stycznia 2021  11:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 lutego 2021  08:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 marca 2021  10:45