Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
White Star Development Poland Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Królowej Marysieńki 13 m 14, 02-954 Warszawa Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2008-2010 płacowa 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2017-00092137
Niobe-Sanpellegrino Polska Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Łódzka 27, 95-050 Konstantynów Łódzki Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódzki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 1999-2014 osobowo-płacowa 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
Łódzki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori w likwidacji, ul. Rewolucji 1905r. 67, 90-221 Łódź Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 1998-2006 osobowa z lat 1998-2005, płacowa z lat 1998-2006 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
SUMMIT INVEST Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódzki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2003-2012 osobowo-płacowa 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702