Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gawrzyjałce gm.Sczczytno Spółdzielnia Pracy i Użytkowników"INTEGRA"/nOlsztyn ul.Lubelska 43 B/ntel. 89 - 533 14 73 akta osobowe,/ndokumentacja płacowa od 1981r. 992700/610A/26/2006/SEke
ALUTECH Spółka z o.o. w likwidacji, ul. Kościuszki 111, Kęty DOMENA Spółka z o.o. 43-316 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 39, tel. (33) 828-04-29, fax: (33) 828-04-26 bez dokumentacji osobowo-płacowej 992700/610A/12/2010/SEke
Okęgowa Spółdzielnia Mleczarska Legnica, ul. Kartuska 22, 59-220 Legnica Archiwum Państwowe w Warszawie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl; www.warszawa.ap.gov.pl do 2002 płacowa do 2000 roku,/nosob0wa do 2002 roku,/ninna z lat 1989-2000 992700/611/748/2015-SAK
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom w Tywicach Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie, Magazyn w Dobrej Szczecińskiej 1960-96 akta osobowe i płacowe, przekazane przez likwidatora
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OLPUR"/nOlsztyn/n Spółdzielnia Pracy i Użytkowników"INTEGRA"/nOlsztyn ul.Lubelska 43 B/ntel. 89 - 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1988r. SEKE 610A-26/06
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne /n"INFRASTRUKTURA"/nLidzbark Warmiński Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1962r. SEKE 610A-26/06
ABC Sp.cywilna/nKołobrzeg "DOKUMENT" Biuro Archiwalno-Depozytowe/nmgr Elżbieta Szafarz-Marczyk/nul.Mieszka 1 5a/nKoszalin/ntel.(0-94) 348 91 63 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Wrocławska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, ul.Tęczowa 84, 53-603 Wrocław Archiwum Państwowe we Wroławiu, 50-215 Wrocław, ul. Pomorska 2, tel. 328-81-01, email: wroclaw@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1956-2003, dokumentacja płacowa z lat 1968-2003 SEke 610-39/2003
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa/nul.Oleśnicka 1 /n55-106 Zawonia Archiwum Państwowe we Wroławiu/n50-215 Wrocław/nul.Pomorska 2/ntel.328-81-01/nemail:wroclaw@ap.wroc.pl akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1991-1997 SEke 610-39/2003
Energo-Bau und Handel Gmbh Oddział we Wrocławiu/nul. Racławicka 15/17, Wrocław Archiwum Państwowe we Wroławiu/n50-215 Wrocław/nul.Pomorska 2/ntel.328-81-01/nemail:wroclaw@ap.wroc.pl akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1991-1997 SEke 610-39/2003
REMECO ACS sp. z o.o./nul.Racławicka 15/17 /n53-149 Wrocław Archiwum Państwowe we Wroławiu/n50-215 Wrocław/nul.Pomorska 2/ntel.328-81-01/nemail:wroclaw@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1990-1995,/ndokumentacja płacowa z lat 1991-1995 SEke 610-39/2003
Energomontaż-Zachód Emont sp.z o.o./nul.Przemysłowa 2/n55-055 Żmigród Archiwum Państwowe we Wroławiu/n50-215 Wrocław/nul.Pomorska 2/ntel.328-81-01/nemail:wroclaw@ap.wroc.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991-1994./n SEke 610-39/2003
Apteka "Malva" s.c./nul.Horbaczewskiego 4-6/n54-130 Wrocław Archiwum Państwowe we Wroławiu/n50-215 Wrocław/nul.Pomorska 2/ntel.328-81-01/nemail:wroclaw@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1996-1999, dokumentacja płacowa z lat 1996-1998 SEke 610-39/2003
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i /nUżytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1956r. SEKE 610A-26/06
Spółdzielczy Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i /nUżytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2
Powszechna Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy i Usług Rzemieślniczych/nMragowo Archiwum Państwowe w Olsztynie/nOddział w Mrągowie/nul.Królewiecka 55/n11- 700 Mrągowo dokumentacja osobowa z lat 1951-1957, brak list płac suplement 2
Powszechna Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy i Usług Rzemieślniczych/nKętrzyn Archiwum Państwowe w Olsztynie/nOddział w Mrągowie/nul.Królewiecka 55/n11- 700 Mrągowo/n dokumentacja osobowa z lat 1952 - 1959, brak list płac suplement 2
STORE Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9/nWarszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2003 SEke 610-11/2003
Rolnicza Spółdzielnia Wielobranżowa (Mleczarnia)/nw Lidzbarku Warmińskim Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1977r. SEKE 610A-26/06
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich /nOlsztyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-89) 533 64 57/308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Zakład Aparatury Elektronicznej "ELPAN"/nw Lubawie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-89) 533 64 57/308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Zakłady Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A./nw Lubawie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-89) 533 64 57/308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Zakłady Urządzeń Technologicznych/nw Szczytnie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-89) 533 64 57/308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej/nw Jedzbarku Archiwum Państwowe w Olsztynie/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel. (0-89) 533 64 57/308 karty uposażeń suplement 2
Przedsiębiorstwo Usług Ogólnych Przemysłu Bawełnianego SIGNUM Sp.z o.o./nDepozytowa Składnica Akt/n34-120 Andrychów/nul.Krakowska 83/ntel(0-33) 875 63 28;/nbiurosignum@andropol.com.pl akta osobowo-płacowe SEke 610-21/2003
Ewa i Leszek Kubiak "POLLEKS" Przedsiębiorstwo Hurtu i Handlu Artykułami Spożywczymi i Napojami Chłodzącymi Import-Export/nOLsztyn Spółdzielnia Pracy i Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1992r. SEKE 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "POLO" T.Muszyński/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1993r. SEKE 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ATREX"/nBiskupiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2
"BONAR" Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o./nOLsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1996r. SEKE 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Budowlane "UNI-BUD"/nSpółka z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1994r. SEKE 610A-26/06
Pracownia Konserwacji Zabytków - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1979r. SEKE 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MA&J Spółka z o.o. ul. Św. Jadwigi 4, 56-400 Oleśnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, tel. (71)328 81 01, (71) 328-83-95, fax (71) 328-80-45, e-mail:sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1992-2000,/ndokumentacja płacowa z lat 1992-1999 SEKE 610-39/03
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nNidzica Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1980r. SEKE 610A-26/06
Olsztyński Klub Sportowy "STOMIL" - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B - Olsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1957r. SEKE 610A-26/06
Okręgowy Związek Spółdzielni Pracy /nw Olsztynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1980r. SEKE 610A-26/06
Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej. Olsztyn Archiwum Państwowe w Olsztynie/nul.Partyzantów 18/n10 - 521 Olsztyn/ntel. (0-89) 533 64 57/308 akta osobowe z lat 1945-50,/ndok.płacowa - brak list płac suplement 2
EP Services Sp. z o.o. w Warszawie (w tym: Euro - Pegaz), ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2002-2009 akta osobowe SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Okręgowa Spółdzielnia Mleczrska/nw Kętrzynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2
Mazurska Spółdzielnia Przemysłowo- Handlowa "BÓR"/nOstróda Archiwum Państwowe w Olsztynie/nOddział w Mrągowie/nul.Królewiecka 55/n11-700 Mrągowo akta osobowo-płacowe suplement 2
"MARCO" Sp. z o.o./nGiżycko Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1991r. SEKE 610A-26/06