Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ARCONA f.s.e. Sp. z o.o. ul.Gołaszyńska 35, 64-600 Oborniki Wlkp. ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 Dokumenty osobowe i płacowe z lat 1998-1999 SEke 610-4/06
KZA Zielonka Sygnalizacja, Teletechnika, Automatyka S.A. w upadłości, 05-220 Zielonka, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1960-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2009/SEKE; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Belvedere Dom Sp. z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2005 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
GP Polska Spółka z o.o., 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2003-2005 SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Sport&More Sp. z o.o. Warszawa ul. Wałbrzyska Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7, tel. (022) 831 18 03; 831 37 31; 635 92 43, fax.(0 22) 831 00 46 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2003-2005 SEke 70-97/03
PAGED S.A. (dawniej Centrala Handlu Zagranicznego Paged), Warszawa, ul. Mineralna Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1945-2002 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
CD Projekt s.j. Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Warszawa ul. Jagielońska Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7, tel. (022) 831 18 03; 831 37 31; 635 92 43, fax.(0 22) 831 00 46 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2005 SEke 70-97/03
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Myślicach; 82-451 Stary Dzierzgoń Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku, ul. Starościńska 1; 82-200 Malbork; tel.(055) 647 44 55; archiwum@elblag.ap.gov.pl dokumentacja płacowa i dokumentacja osobowa z lat 1972-2002 SEke 610A-25/04
Firma Handlowa "ATEX:" Sp. z o.o., ul. Pszczyńska, 43-175 Wyry Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1986-2005, dokumentacja płacowa z lat 1988-2005 SEke 610-107/03
Zakłady Odzieżowe "Vicon" sp. z o.o., Łańcut Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul.Bożnicza 2,35-064 Rzeszów, tel. (0-17) 850 10 99; fax.853 83 04; e-mail:aprzeszow@pro.onet.pl;http:www.rzeszow.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1979-2002 SEke 610-24/03
Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów, Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1959-1994, dokumentacja płacowa z lat 1967-1997 SEke 610-124/03
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych Sp. z o.o., Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1965- 2001, akta płacowe z lat 1983-2001 SEke 610-134/03
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego, Białogard Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1970-1993, dokumentacja płacowa z lat 1974-1993 SEke 610-124/03
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 akta osobowe z lat 1955-1996, akta płacowe z lat 1988-1996 SEke 610-134/03
Przedsiębiorstwo Handlowe Domy Handlowe "ESHAMES", Sp. z o.o., Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-1993 SEke 610-124/03
"KOMFORT" S.C., Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1994-1995, akta płacowe z roku 1994 SEke610-124/03
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Niemicy, 76-142 Malechowo Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1976-1997, dokumentacja płacowa z lat 1976-1998 SEke 610-124/03
Zakład Gminnych Wodociągów i Kanalizacji - poprzednia nazwa Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa, Koszlin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1979-1996 SEke 610-124/03
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kowalewicach, 78-104 Stary Jarosław Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1980-1995, dookumentacja płacowa z lat 1982-1995 SEke 610-124/03
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD-KOSZALIN", Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1950-1992, dokumentacja płacowa z lat 1992-1997 SEke 610-124/03