Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Central European Proffessional Holding Spółka z o,.o. w likwidacji,/n01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 Libris Polska Spółka z o.o.,/nAl. Jerozolimskie 96,/n00-807 Warszawa/ntel. +48 22 275-57-50,/nfax +48 22 275 56 00/nwww.librispolska.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2501/2014/SAK
Baltic Renawable Power Spółka Akcyjna w likwidacji/n01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 Libris Polska Spółka z o.o.,/nAl. Jerozolimskie 96,/n00-807 Warszawa/ntel. +48 22 275-57-50,/nfax +48 22 275 56 00/nwww.librispolska.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2501/2014/SAK
Carel Fashion Spółka z o.o. w likwidacji/n01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 Libris Polska Spółka z o.o.,/nAl. Jerozolimskie 96,/n00-807 Warszawa/ntel. +48 22 275-57-50,/nfax +48 22 275 56 00/nwww.librispolska.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2501/2014/SAK
Landesbank Berlin AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce/n00-023 Warszawa, ul. Widok 8 Libris Polska Spółka z o.o.,/nAl. Jerozolimskie 96,/n00-807 Warszawa/ntel. +48 22 275-57-50,/nfax +48 22 275 56 00/nwww.librispolska.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2501/2014/SAK
IW-BUD Spółka z o.o./n01-466 Warszawa, ul. Budy 1/32 CBA Usługi Archiwizacyjne Spółka z o.o. 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 992700/611/2293/2014/SAK/WJ-1 osobowo-płacowa 992700/611/2293/2014/SAK/WJ-1
Homeinside Spółka z o.o./n02-496 Warszawa, ul. Królów Polskich 11 lok. 17 CBA Usługi Archiwizacyjne Spółka z o.o. 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 2007-2012 osobowo-płacowa 992700/611/2293/2014/SAK/WJ-1
SPB Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce/n00-854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 23 CBA Usługi Archiwizacyjne Spółka z o.o. 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 2011 rok osobowo-płacowa 992700/611/2293/2014/SAK/WJ-1
Logitel Spółka z o.o./n04-219 Warszawa,/nul. Pabianicka 26A CBA Usługi Archiwizacyjne Spółka z o.o. 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 2002-2013 osobowo-płacowa 992700/611/2293/2014/SAK/WJ-1
JOLEXIS Spółka z o.o./n02-820 Warszawa, /nul. Łączyny 4 CBA Usługi Archiwizacyjne Spółka z o.o. 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 2006-2009 osobowo-płacowa 992700/611/2293/2014/SAK/WJ-1
Zakład Produkcyjno-Remontowy KRUSZ-SERWIS Spółka z o.o./n85-759 Bydgoszcz, ul. Witebska 1 A/n(ZPR KRUSZ-SERWIS Sp. z o.o. był następcą prawnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa "MASZBUD", 85-759 Bydgoszcz, ul. Witebska 1A) DAWART Spółka z o.o. 85-734 Bydgoszcz, ul. Boczna 2 tel. (52) 342-61-06 lub 507022361 /ne-mail: biurodawart@interia.pl 1975-2014 osobowo-płacowa 992700/6116/5/2013/SAK/WJ-9
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych "WIERTEX" S.A. Legnica, ul. Prusa 13 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o./n50-456 Wrocław,/nul. Dworcowa 10/ntel. kom. 501-325-007; 607-706-659/narchiwumaktwrocław@wp.pl osobowo-płacowa 992700/611/1464/2014/SAK/WJ-4
VIVENA S.A. Wrocław, ul. Jesionowa 40 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o./n50-456 Wrocław,/nul. Dworcowa 10/ntel. kom. 501-325-007; 607-706-659/narchiwumaktwrocław@wp.pl osobowo-płacowa 992700/611/1464/2014/SAK/WJ-4
KADRY Agencja Pracy Tymczasowej, Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 9 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o./n50-456 Wrocław,/nul. Dworcowa 10/ntel. kom. 501-325-007; 607-706-659/narchiwumaktwrocław@wp.pl osobowo-płacowa 992700/611/1464/2014/SAK/WJ-4
Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia i Rolnictwa Wrocław, ul. Karmelkowa 66 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o./n50-456 Wrocław,/nul. Dworcowa 10/ntel. kom. 501-325-007; 607-706-659/narchiwumaktwrocław@wp.pl osobowo-płacowa 992700/611/1464/2014/SAK/WJ-4
A-Z Finanse S.A. Wrocław, ul. Ruska 51b Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o./n50-456 Wrocław,/nul. Dworcowa 10/ntel. kom. 501-325-007; 607-706-659/narchiwumaktwrocław@wp.pl osobowo-płacowa 992700/611/1464/201/SAK/WJ-4