Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PROGUM Spółka z o.o. - 59-708 Tomaszów Bolesławiecki 220 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/611/1261/2017
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LIPSKA" w upadłości Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. 31-023 Kraków ul. Św. Krzyża 17 I. 24 osobowo-płacowa 992700/6116/14/2012/SAK
Zakład Murarski Marek Tomaszewski/n82-300 Elbląg, ul. Krakusa 8/4 JUPI Spółka z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 2 tel./fax. (55) 235-42-60 e-mail: jupi@jupi.pl archiwa firmy 992700/6116/38/2013-SAK
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SEGEL Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Kole,/nul. Piaski 24,/n62-600 Koło TDR Spółka z o.o. Archiwum ul. Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin,/ntel/fax (63) 243-88-81 1996-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/47/2013/SAK/WJ
GAL-TEK Spółka z o.o./n85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 300 DAWART Spółka z o.o. 85-734 Bydgoszcz, ul. Boczna 2 tel. (52) 342-61-06 2012-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/5/2013/SAK/WJ
NORDNET BANK A.B. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2007-2009 osobowo-płacowa z lat 2007-2008, inna z lat 2007-2009 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
VIVIO Spółka z o.o., 35-208 Rzeszów, ul. Geodetów 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2010-2011 osobowa 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
COLOURS & BEAUTY POLSKA Spółka z o.o., 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2005-2009 osobowo-płacowa i inna 992700/6116/37/20123/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Parking Wspólna Spółka z o.o., 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12 lok. 422 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1996-2010 płacowa z lat 1999-2009, osobowa z lat 1997-2008, inna z lat 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
POLIGRAFIA WZGRAF Spółka z o.o. w likwidacji, 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2006-2009 osobowo-płacowa i inna 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
DORO Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lok. 22/65 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2005-2011 płacowa z 2011 roku, osobowa z lat 2005-2011, inna z 2011 roku 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
POLSPORT - Wytwórnia Sprzętu Sportowego - Przedsiębiorstwo Państwowe w upadłości, 38-100 Strzyżów, ul. Sobieskiego 53 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1971-2004 osobowa z lat 1971-2002, inna z lat 1988-2004 (brak dok. płacowej) 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
TENET 7 Spółka z o.o., 04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2003-2009 osobowo-płacowa i inna 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Libri Ressovienses Spółka z o.o. w likwidacji, 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 26 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1983-2007 płacowa z lat 1995-2003, osobowa z lat , inna z lat 1983-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUDYTA Janusz Guzik, 35-604 Rzeszów, ul. Paderewskiego 1G/9 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 brak dokumentacji osobowo-płacowej, inna dokumentacja z lat 2002-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
PARTIA KUPIECKA Rzeczypospolitej Polskiej w likwidacji, 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1993-2006 płacowa z lat 1993-2004, osobowa z lat 1993-2001, inna z lat 1994-2006 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "KASTOR" Spółka z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2007 osobowo-płacowa z lat 1992-2006, inna z lat 1992-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
SCP Spółka z o.o. w likwidacji, 00-860 Warszawa, ul. Krochmalna 3/1104 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1993-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
DOMTECH Spółka z o.o. w likwidacji, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 6 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Daleszynie - Daleszyn Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl Dokumentacja pracownicza 1973-2008 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727