Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Koszalińska Studencka Spółdzielnia Pracy w Koszalinie, ul. Buczka 14, 75-503 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin tel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl płacowa z lat 1976-1991, osobowa z lat 1979-1991 992700/6116/22/2012/SAK/1
RAKWIN PPH Spółka z o.o., /nZakład Pracy Chronionej,/n62-067 Rakoniewice,/nul. Grodziska 17b Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1997-2006 osobowo-płacowa 992700/610A/19/2012/SAK
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mołtajny" w Mołtajnach "TRANS-ARCHIVALIUS" Spółka z o.o. 05-822 Milanówek, ul. Przerwana 6 Adres do korespondencji: 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 1C lok.7 Biuro Obsługi Klienta - Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel: +48 (89) 642-19-96: +48 508 953 152 archiwa@transarchivalius.pl; www.transarchivalius.pl dokumentacja 992700/6116/17/2012/SAK
Urząd Powiatowy w Radziejowie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek akta 992700/610A/10/2012/SAK
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Złoty Kłos” w Będkowie b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Złoty Kłos ”w Gudowie. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 61 1950 - 1956 Księga ewidencji członków ich rodzin i wkładów .
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Komuny Paryskiej” w Rakowie b.pow. oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Jedność” w Ryczeniu b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Jedność” w Lubielu b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1955-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc .dniówek obrach., niekompletne
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Zgoda” w Kościeleczkach Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 170 1957-1959 akta osobowe-niekompletne
DLG Spółka z o.o./nDobre Miasto Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2011/SEke
Przedsiębiorstwo Usług Remontowych Kielce ul.Oskara Kolberga 4 brak danych
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Nowe Życie” w Kiełbasinie Archiwum Państwowe w Toruniu 505/II 1952-1956 Księga ewidencji członków, księga rozliczeń
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Janosik” w Rościszowie b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 478 1950-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Zryw” w Sątoku b.pow. oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1953-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 555 1945-1947 1947 Akta osobowe, listy płac, niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Złoty Kłos” w Bobolicach powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 224 1950 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “X Lecia Ziemi Kłodzkiej” w Mikowicach powiat Kłodzko Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 191 1956 - 1960 Dniówki obrachunkowe niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Złoty Plon” w Złotowie b.pow.trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1954, 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
OPINIA Sp. z o.o./nul. Okopowa 58/72/n01-042 Warszawa/n CBA/nUsługi Archiwizacyjne /nSp. z o.o./nul. Jasnodworska 5 lok. 101/n01-745 Warszawa akta osobowo-płacowe z lat 2004-2009 SEKE 610A-15/08