Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
STW/nRadzyń Podlaski Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
PUB "Wamex" Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski Fides International Sp. z o.o. 02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10 Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
BEPEBE Sp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Budowlane/nSp. z o.o./nMiędzyrzec Podlaski Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Wohyń Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24a/10, Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew, tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska, Huszlew Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24a/10, Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew, tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Dębowa Kłoda Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24a/10, Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew, tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Biała Podlaska Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24a/10, Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew, tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dziesiątka" /nw upadłości,/nul. Batorego 27/29,/n02-591 Warszawa Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o./n24-122 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel: (081) 880-51-62;/ntel./fax 880-50-04/nkom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne "Ares" Sp. z o.o. w likwidacji,/nul. Nadstawna 26; 23-400 Biłgoraj Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o./n24-122 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel: (081) 880-51-62;/ntel./fax 880-50-04/nkom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
Luna Sp. z o.o. w upadłości/nul. Marszałkowska 28,/n00-639 Warszawa Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o./n24-122 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel: (081) 880-51-62;/ntel./fax 880-50-04/nkom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
Kofraplex Sp. z o.o. /nw likwidacji,/nAl. Krakowska 271,/n02-133 Warszawa Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o./n24-122 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel: (081) 880-51-62;/ntel./fax 880-50-04/nkom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
VideoDerks w likwidacji,/nul. Obrońców Tobruku 19/229,/n01-949 Warszawa Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o./n24-122 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel: (081) 880-51-62;/ntel./fax 880-50-04/nkom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zakroczymiu/nw likwidacji,/nul. B.W.T.Z. 37,/n05-170 Zakroczym Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowa z lat 1968-2009,/npłacowa z lat 1979-2009 SEKE 610A-26/09
CarLand Sp. z o.o./nul. Obrońców Wybrzeża 27,/n80-398 Gdańsk Akta Archiwa Sp. z o.o./nul. Budowlanych 42,/n80-298 Gdańsk/ntel. 058-555-10-89/ndawniej: Akta Zduńczyk M., Wiszniewski Z. S.J./nul. Mickiewicza 18/1,/n81-832 Sopot osobowo-płacowa z lat 1994-2009 992700/61/2/2009/SEke/A
Spółdzielnia Pracy Sprzętu Medycznego "SPOINA" /nw Lublinie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl akta osobowo-płacowe z lat 1975-2008 SEKE-610A-25/09
Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego/n"INFRAKOL" w Jaworze EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl dokumentacja jeszcze niezarchiwizowana SEKE-610A-25/09
"SAVERGLASS Polska" /nSpółka z o.o. w Warszawie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl dokumentacja jeszcze niezarchiwizowana SEKE-610A-25/09
Fundacja na Rzecz Rozwoju/nGazownictwa w Warszawie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl akta osobowo-płacowe z lat 1993-2005 SEKE-610A-25/09
DISPOMED S.A./nw Lublinie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl akta osobowo-płacowe z lat 1995-2005 SEKE-610A-25/09