Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Usługi - Handel - Produkcja sp. z o.o. "Splot", 44-304 Wodzisław Śl., ul. 1 Maja 16A GAJA sp. z o.o., 44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997-2005 SEKe 610A-8/07
Leta sp. z o.o., 44-365 Wodzisław Śl., ul. Młodzieżowa 67B GAJA sp. z o.o., 44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1999-2004 SEKe 610A-8/07
WOPUH - Leta S.A., 44-365 Wodzisław Śl., ul. Młodzieżowa 67B GAJA sp. z o.o., 44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2001 SEKe 610A-8/07
Elbet S.A. w Lesznie Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl dokumentacja osobowa z lat 1990-2006, dokumentacja płacowa z lat 1990-2005 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
PPHU TOP - MEBLE Zenon Raszkiewicz, 07-405 Troszyn, ul. Polna 15 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowa, brak dokumentacji płacowej SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Zakłady Meblarskie WĘGIERKA, 06-300 Przasnysz, ul. Piłsudskiego 175 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Dróg Miejskich Sp. z o.o., 07-401 Ostrołęka, ul. Wiaduktowa 3 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Gminna Spółdzielnia "SCH" w Ostrołęce WZGS "SCH", PZGS "SCH" i inne Narew-Ostrołęka sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt 07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 22, tel. 029 760 52 91 fax 029 760 57 34 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-11/07
Gminna Spółdzielnia "SCH" w Konopkach Narew-Ostrołęka sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt 07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 22, tel. 029 760 52 91 fax 029 760 57 34 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-11/07
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Drobinex sp. z o.o., Boryszewo Nowe k/Płocka, 09-442 Rogozino Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9B, 09-400 Płock, tel./fax 024 262 24 91, e-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1991-2008 SEKe 610-93/03
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe Fabimas, Marta Elżbieta Fabianowska, ul. Grunwaldzka 9, 99-300 Kutno Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9B, 09-400 Płock, tel./fax 024 262 24 91, e-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1990-2008 SEKe 610-93/03
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego "DOMBUD" sp. z o.o. w upadłości w Krakowie Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1991-1995 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1991-1995 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Medycyna - Praca Sp. z o.o. w upadłości,/nul. Marynarska 14,/n02-674 Warszawa Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o./n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel./fax: (081) 880-50-04/nwww.transprin.pl osobowa-płacowa SEke-610A-8/04
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Impex s.j. Andrzej Sawicki i Anna Sawicka Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok dokumntacja osobowo-płacowa 992700/610A/17/2008/SEKe
ZRUMiE "Remes" sp. z o.o., Żory, ul. Węglowa 11 BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl dokumentacja płacowa z lat 1999-2002 992700/11/60/2019-SAK; UNP: 2019-00026534 (SEKe 610A-39/05)
STAW sp. z o.o., /nul. Zadole 44b/76,/nKatowice Ad Acta Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11, tel./fax 032 435 87 85, 435 83 57, www.adacta.pl; archiwum@adacta.pl dokumentacja płacowa z lat 1999-2003 SEKe 610A-39/05
Zakład Remontowy Urządzeń Gazowych, 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14 Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, 05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, 022 724 82 61, fax 022 724 82 61 w. 400, www.milanowek.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1931-2004, dokumentacja płacowa z lat 1971-2006 SEKe 610A-18/05
Mega Steel Construction Spółka z o.o., 05-552 Łazy, al. Krakowska 202 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2006 dokumentacja osobowa z lat 1999-2005, dokumentacja płacowa z lat 2002-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Związek Spółek Wodnych w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1968-2002 dokumentacja osobowa z lat 1970-2002, dokumentacja płacowa z lat 1968-2002 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Electronic Entertainment sp. z o.o., 00-517 Warszawa, ul. Niekłańska 35 Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, 05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, 022 724 82 61, fax 022 724 82 61 w. 400, www.milanowek.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1999-2004 SEKe 610A-18/05