Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
AS Andrzej Siewierski, 00-110 Warszawa, ul. Marszałkowska 104/122 Business Archiv sp. z o.o., Centrala w Warszawie, 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114 tel.(0-22) 846 51 11, fax. 868 20 60, e-mail:war@biz-archiv.com.pl; dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1989-1994 SEKe 610A-6/05
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego(były ZOZ Tarnowskie Góry), 42-600 Tarnowskie Góry Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 akta osobowe, dokumentacja płacowa od 1977 r. SEKe 610A-12/06
Agro-Pol Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 13 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997-1999 SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Mielko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe s.j., ul. Bazylianówka, 20-144 Lublin Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 dokumentacja osobowa z lat 1995-2004 SEKe 610A-12/06
PUH Malinowski-Łukaszewski, 06-400 Ciechanów, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 20 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1993-2001 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe w Elblągu AD Akta sp. z o.o., 91-204 Łódź, ul. Duńska 1, tel. 42 650 19 92, fax 42 652 81 40 , /nwww.adakta.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-39/05
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD w Elblągu Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET w Malborku Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa tylko z okresu likwidacji; akta płacowe z lat 1978-1990 przechowuje: Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Elbląskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne w Elblągu (poprzednia nazwa Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Olsztynie Oddział w Elblągu) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Terenowy Zespół Usług Projektowych w Braniewie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej TRANSPOL w Elblągu AD Akta sp. z o.o., 91-204 Łódź, ul. Duńska 1, tel. 42 650 19 92, fax 42 652 81 40 , /nwww.adakta.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-39/05
Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu - Elbląg Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALLMET S.A. w Elblągu - Elbląg Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Tax Services Polska sp. z o.o. - w likwidacji, 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 143 IMPEL BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o.; 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6; Miejsce wykonywania działalności – Łódź, ul. Rokicińska 168; tel. 42 650 19 92; fax 42 652 81 40; e-mail archiwum@impel.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1133/2017-SAK; UNP: 2017-00160907
Rawekon Sp. z o.o., 96-106 Skierniewice, ul. Damarasiewicz 3/5 IMPEL BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o. o.; 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6; Miejsce wykonywania działalności – Łódź, ul. Rokicińska 168; tel. 42 650 19 92; fax 42 652 81 40; e-mail archiwum@impel.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1133/2017-SAK; UNP: 2017-00160907
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tkanipol Koszański, Karbowski, Marciniak s.j. - w likwidacji, 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 6 IMPEL BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o.; 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6; Miejsce wykonywania działalności – Łódź, ul. Rokicińska 168; tel. 42 650 19 92; fax 42 652 81 40; e-mail archiwum@impel.pl dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/1133/2017-SAK; UNP: 2017-00160907
HIS SPORTSWEAR Polska sp. z o.o., 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28 Business Archiv sp. z o.o., 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, tel. 22 846 51 11, fax 22 868 20 60 ,/ne-mail :war@biz-archiv.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1999-2000 SEKe 610A-6/05
FINLANDIA BALLANTINES GROUP sp. z o.o., 02-645 Warszawa, ul. M. Gandhiego 3 Business Archiv sp. z o.o., 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, tel. 22 846 51 11, fax 22 868 20 60 ,/ne-mail :war@biz-archiv.com.pl dokumentacja płacowa z lat 1998-2003 SEKe 610A-6/05
SOMAS VERTRIEBSGESLLSCHAFT MBH, 03-934 Warszawa, ul. Wąchocka 17 Business Archiv sp. z o.o., 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, tel. 22 846 51 11, fax 22 868 20 60 ,/ne-mail :war@biz-archiv.com.pl dokumentacja płacowa z lat 1990-2003 SEKe 610A-6/05
COWI KAMPSAX Polska sp. z o.o., 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 Business Archiv sp. z o.o., 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, tel. 22 846 51 11, fax 22 868 20 60 ,/ne-mail :war@biz-archiv.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa zlat 1999-2004 SEKe 610A-6/05