Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bałtowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1967-2001 Dokumentacja odobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Milk-Pol Sp. z o.o. w Pińczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-1994 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Laskowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 2978-2002 dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Laskpol Spółka Akcyjna w Laskowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1992-1996 Dokumentacja osoowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898