Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Aparatury Chemar Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 2001-2014 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Zakład Pojazdów Specjalnych Auto -SHL S.A. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 2000-2009 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM we Włoszczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1965-2015 Dokumentacja osobowo-płacowa niekompletna Zakład Pojazdów Specjalnych Auto -SHL S.A. w Kielcach
Zakład Przetwórstwa Mięsnego MARKUZ M.Kuzka w Ostrowcu Świętokrzyskim PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1984-2005 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898