Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Sochocin Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1960-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Opiniogóra Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1961-2006 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spóldzielnia Usług Rolniczych - Bobowszewo Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1960-2014 Dokumentacja osobowo-płacowa
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - Niwikła Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1960-2020 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666