Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Żurawica, ul. Kwiatowa 28 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dymowie - 36-065 Dymów, Rynek 7a tel. 16 6512052; e-mail: sekretariat@gsdynow.com 1964 - 2024 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/117/2019-SAK; UNP: 2024-00376980
JSS Nieruchomości Spółka z o.o - Jastrzębie zdrój, ul. Piłsudskiego 28 Tabulus Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102, tel. (46) 813 12 03 Jedna teczka akt osobowych 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00366213
JOKER TNC S.A. w upadłości - Rzeszów, ul. Trembeckiego 5 (poprzednia nazwa: SPAR Spółka z o.o. ; SPAR Polska S.A. Składnica Akt Kle Spółka z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 29 tel. (13) 448 02 02 2002-2022 dokumentacja osobowo-płacowa 9927/611/2324/2015 - SAK; UNP: 2024-00371999
BETONOL Spółka z o.o. - Zręcin, ul. Długa 121 Szczepańcowa Składnica Akt Kle Spółka z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 29 tel. (13) 448 02 02 2015-2023 dokumentacja osobowo-płacowa 9927/611/2324/2015 - SAK; UNP: 2024-00371999