Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Państwowe "POLMOZBYT", Gliwice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-1998 SEke 610A-33/05
Krakowskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BARBAKAN" Sp. z o.o., Skawina Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1993-2005 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"BUD-BESTAR" sp. z o.o., Kęty Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1990-2000 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-2000 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Chłodnie Składowe Leszczyny Sp. z o.o., Sosnowiec Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1996-1999 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-1999 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Chłodnie Będzin S.A., Sosnowiec Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1996-1999 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-1999 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"ENERGOKAM" Sp. z o.o., Chorzów Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989-2002 SEke 610A-33/05
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "UNIPOL", Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1997-2002 osobowo-płacowa 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" S.A. w likwidacji Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1953-2002 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1953-2002 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych i Wykończeniowych, Bytom Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1957-1996 SEke 610A-33/05
Przedsiębiorstwo Handlowe "CENTRALA RYBNA", Bytom Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1950-1999 SEke 610A-33/05
Biuro Informacyjno-Prawne "AKCEPT" S.A., Mysłowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2005 SEke 610A-33/05
BBC Polska sp. z o.o., 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 Business Archiv sp. z o.o., 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, tel. 22 846 51 11, fax 22 868 20 60 ,/ne-mail :war@biz-archiv.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997-2006 SEKe 610A-6/05
UNIVERSAL LABORATORY PLASTICWARE sp. z o.o., 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Business Archiv sp. z o.o., 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, tel. 22 846 51 11, fax 22 868 20 60 ,/ne-mail :war@biz-archiv.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2004-2006 SEKe 610A-6/05
Słonawska Fabryka Mebli Spółka z o.o., Słonawy 33B, 64-600 Oborniki ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel/fax: 0-61 878-97-55 akta osobowo-płacowe z lat 2002-2005 SEKE 610A-20/06
TIVOST Spółka z o.o., ul. Transportowa 4, 85-790 Bydgoszcz, poprzednio STOVIT ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel/fax: 0-61 878-97-55 akta osobowo-płacowe z lat 1994-2005 SEKE 610A-20/06
B. Kmiecik i Spółka Agencja Handlowa Spółka Jawna,/nul. Stanisława 9,/n40-014 Katowice Gaja Sp. z o.o. Archiwum 44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117, tel./fax: 032-42-42-938 akta osobowe i listy płac z lat 1994-2000; I-IV/2002 SEKE-610A-8/07
Przedsiębiorstwo TELBUD Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Adama Chętnika 25 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2008 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
IA Productions Spółka z o.o., 00-775 Warszawa, ul. Konstruktorska 4/32 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2006-2007 osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Stowarzyszenie Edukacji Artystyczno-Oświatowej w Katowicach w likwidacji, 40-008 Katowice, ul. Warszawska 28 A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1946-2008 akta osobowe z lat 1946-2008, akta płacowe z lat 1953-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Target Tours Sp. z o.o., 04-263 Warszawa, ul. Poświętna 5 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-2008 akta osobowe z lat 1988-2008, akta płacowe z lat 1991-2008 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Pergotour-Mazowia Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Marszałkowska 80 lok. 236, 00-517 Warszawa Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek, skr. poczt. 164, www.milanówek.ap.gov.pl, tel. 022 724-82-61, fax: 022 724-82-61 w. 400 kancelaria@milanówek.ap.gov.pl/nprzechowalnictwo@milanówek.ap.gov.pl 1982-2008 akta osobowe z lat 1982-2006, akta płacowe z lat 1982-2008 SEKE 610A-18/05
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawsko-Zachodniego w Błoniu, 05-870 Błonie, ul. Lesznowolska 20A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2001-2006 dokumentacja płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
KRUSZBETEX Spółka z o.o. w likwidacji, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 50 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-1993 akta osobowe SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakład Wykonawstwa Budowlanego REFOMEX, Spółka z o.o. w likwidacji, ul. Hoża 50, 00-682 Warszawa Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek, skr. poczt. 164, www.milanówek.ap.gov.pl, tel. 022 724-82-61, fax: 022 724-82-61 w. 400, kancelaria@milanówek.ap.gov.pl, przechowalnictwo@milanówek.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1988-1994 SEKE 610A-18/05
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Predom-Service Sp. z o.o., 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 9 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1974-2008 akta płacowe SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
H&P INTERATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/nw Krakowie Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" sp. z o.o. Archiwum, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice, tel. 032 317 14 74, 317 14 70, fax 032 317 14 86, e-mail:biuro@irba.pl, www.irba.pl akta osobowo-płacowe z lat 1996-2009 SEKE 610A-33/05
CvB POLSKA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/nw Sosnowcu Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 2005-2009 akta osobowo-płacowe z lat 2005-2009 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"PONAR ŻYWIEC" Sp. z o.o. w likwidacji w Żywcu/nul. Stolarska 21 Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 2003-2007 akta osobowo-płacowe z lat 2003-2007 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"GESTOR" Sp. z o.o. w upadłości, Sosnowiec Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 1995-1998 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1995-1998 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"CUKOP ESO" Sp. z o.o. w upadłości, Sosnowiec Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1992-1995 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-1995 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
REMOPOL D.Marcinkowska i Spółka sp.j., Lublin EURO AKTA Centralna Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Narutowicza 39, 99-300 Kutno dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/04
Zakład Przemysłu Drzewnego, Istebna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1954 -1999 SEke 610A-17/04
Zakład Przemysłu Drzewnego, Ujsoły Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1945-2000 SEke 610A-17/04
W.P.U.P.H. "STAL-MONTEX" Sp. z o.o. w upadłości, Siemianowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1992-1998 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-1998 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo Spółdzielcze "B.T.T.", Dąbrowa Górnicza Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1985-1993 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1985-1993 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
"MEGA CARBON" Sp. z o.o. w, likwidacji, Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (0-32) 317 14 70, 317 14 74; fax 317 14 86 1993-1999 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-1999 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
PRG "MYSŁOWICE" z/s w /nMysłowicach, w upadłości Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1947-1995 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1947-1995 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Firma handlowo-usługowa CZG KARBON Sp. z o.o., Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 /ne-mai: biuro@irba.pl/nwww.irba.pl 1999-2000 dokumentcja osobowa i płacowa z lat 1999-2000 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Neuman Management Instytut Sp. z o.o., 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 płacowa z lat 1997-2001 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Kopalnia Węgla Kamiennego "PARYŻ", Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Perla 10 tel/fax: 32-729-5110 32-729-5195 31-729-5333 archiwum@coig.katowice.pl www.coig.katowice.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1950-2003 SEke 610A-248/05