Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Skład Wyrobów Drzewnych w Kolonowskich Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A0-27/A
Skład Wyrobów Drzewnych w Strzelcach Opolskich Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1959-2000, dokumentacja płacowa z lat 1982 - 2000 SEke 610A-17/04
Skład Wyrobów Drzewnych w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1966-2000, dokumentacja płacowa z lat 1982-2000 SEke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia NA WYSPIE w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-2003, dokumentacja płacowa z lat 1974-2003 SEke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POD WIADUKTEM w Kluczborku Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl Dokumentacja osobowa z lat 1967-2003, dokumentacja płacowa z lat 1974-2003 SEke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Pod Wieżą w Brzegu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967 - 2003, dokumentacja płacowa z lat 1974-2003 SEke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia OLK-a w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967 - 2003, dokumentacja płacowa z lat 1974-2003 SEke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia OLK-a w Kluczborku Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-2003, dokumentacja płacowa z lat 1974-2003 SEke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia OLK-a w Brzegu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-2003, dokumentacja płacowa z lat 1974 -2003 Seke 610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Opole-Malinka - depozyt Urzędu Miasta w Opolu, Opole Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1999-2002, dokumentacja płacowa z lat 199 - 2002 SEke610A-17/04
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Opole-Grotowice - depozyt Urzędu Miasta w Opolu, Opole Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000 -2001 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Zielony Sztandar” w Wilamowicach powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 301 1954 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Opole -Gosławice - depozyt Urzędu Miasta w Opolu, Opole Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2002 SEke 610A-17/4
Rzemieślniczy Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Opole-Budowlanych - depozyt Urzędu Miasta w Opolu;/nOpole Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1947-2001, dokumentacja płacowa z lat 1973 -2001 SEke 610A-17/04
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Rzemiosł Skórzanych; Brzeg Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1950-1956 SEke 610A-17/04
REHA-POL sp. z o.o. w Chorzowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2003 SEke 610A-17/04
MELBUD sp. z o.o. w Częstochowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989-2003 SEke 610A-17/04
LINET POLSKA sp. z o.o. Czeladź ul. Borowa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999-2002 SEke 610A-17/04
RTV SAT Pawilon Radiowo Telewizyjny B.Wierdak ; Nysa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-2002, dokumentacja płacowa z lat 1997-2001 - niekompletna SEke 610A-17/04
ROLNIK Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni - Zakład Usług Remontowo Budowlanych Strzelce Opolskie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1961 -1969, dokumentacji płacowej brak SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Strzelnikach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1976 - 1979, dokumentacji płacowej brak SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi Małej Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1976-1979, dokumentacji płacowej brak SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nasalach gm. Byczyna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja płacowa i osobowa z lat 1974 -1975 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kościerzycach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1977-2002 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gosławiu gm.Byczyna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1975-1976 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Fałkowicach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i dokumentacja płacowa z lat 1976 - 1995 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Borku gm.Byczyna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1974-1997, dokumentacja płacowa z lat 1974 - 2002 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Borkowicach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1964-1998, dokumentacja płacowa z lat 1971 -1998 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bielicach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1953-2001, dokumentacja płacowa z lat 1969-2001 SEke 610A-17/04
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kędzierzynie Koźlu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja płacowa z lat 1994-1999 niekompletna SEke610A-17/04
Regionalna Strefa Gospodarcza -Zawadzkie sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie ul. ks.Wajdy 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja płacowa z lat 1993-2004 SEke610A-17/04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27, ul Olimpijska 2, 45-627 Opole - DEPOZYT Urzędu Miasta w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1950-2004 SEke 610A-17/04
DRIMEX s.c. P.P.H.E-I Narok, ul. Wiejska 2; 49-120 Dąbrowa op. Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-2002, dokumentacja płacowa z lat 1997-2001 SEke 610-17/04
DROGUS sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 57 E, Nysa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2004 SEke 610A-17/04
DRIMEX P.H. Eksport-Import w Naroku Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1993-1995 SEke 610A-17/04
DREWKOR sp. z o.o w Łubnianach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-1997 SEke 610A-17/04
DRACO sp. z o.o. w Grodkowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999-2000 SEke 610A-17/04
DOMUS Usługowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Brzegu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1982-1998 SEke 610A-17/04
DOMENA Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Popielowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992 -1998 SEke 610A-17/04
DEMPOL sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu i Usług Oddział w Opolu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1985 -1993, płacowa z lat 1985 -1992 niekompletna SEke610A-17/04