Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wrocławska Stocznia Rzeczna ul. Kwidzyńska 2 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
WP PZM PZZZ ul.Kostrzańska 2 Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Siedlcach Archiwum Państwowe w Siedlcach 658 1975- 1982 akta osobowe niekompletne, listy płac niekompletne
Spółdzielnia Pracy “Reklamacja” Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 465/I 1957-1966 Akta osobowe, listy płac
Spółdzielnia Pracy “Radiomechanika” w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie b. nr 1950-67 akta osobowe, niekompletne listy płac
Spółdzielnia Pracy “Radioelektrotechnika” w Słupsku Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku 79 1953-1956 tylko osobowa
Wydział Powiatowy w Nowym Sączu Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu 51 1946 - 1950 Akta osobowe pracowników
Wydział Powiatowy w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 1056 1945 – 1950 Niekompletne akta osobowe pracowników samorządowych z pow. krakowskiego
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rzeszów ul. Naruszewicza 18 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Poznań Pl. Kolegiacki Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe 1977 - 1982 r.)
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Olsztyn Archiwum Państwowe w Olsztynie 1288 /1949/1962-1982 Dokumentacja osobowa niekompletna , doku-mentacja finansowa niekompletna od 1977-1982
Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bielsko-Biała ul.Bogusławskiego 24 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Wiejskiego – Zakład Budowlany Nr 6 w Jaśle /ostatnia nazwa Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Jaśle, ul. Towarowa 27, 38 – 200 Jasło/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego Kraków /ostatnia nazwa „KOMEX” Krakowskie Przeds. Eksportu Usług i Budownictwa Komunalnego, Kraków, ul. Rozrywka 1/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe ( 1960 – 1975 ) 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Wrocławska Centrala Materiałów Budowlanych ul.Strzegomska 143 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Zakłady Konserwacji i Urządzeń Wodnych i Melioracji dla potrzeb Rolnictwa Kraków ul. Szlak 73, ul. Racławicka 56 Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
Wojewódzkie Stacje Techniki Statystycznej Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej Al.Niepodległości 208 00-825 Warszawa tel.608 32 63 akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1954 - 1971
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 532 1959-1975 Dokumentacja osobowa niekompletna , karty uposażeń 1975- 1976
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. P.Chromika 5a, Katowice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Spółdzielnia Pracy “Projekt” Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 433/I 1956-1964 Akta osobowe
Spółdzielnia Pracy “Pralnia Chemiczna i Farbiarnia” w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 698 1952-1960
Spółdzielnia Pracy “Pracownie Architektoniczno-Inżynieryjne” Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 358/I 1946-1965 Akta osobowe, listy płac
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Zielonej Górze Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie 415 1950-1982 niekompletne akta osobowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyki Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Współzawodnictwo Spółdzielnia Pracy Metalowa w Warszawie-Włochach Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 1026/I 1950-1966 Akta osobowe
Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL” ul.Swojczycka 38 50-950 Wrocław brak danych
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „JURA” 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 4/6 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego Kraków Plac Na Groblach 2 /ostatnia nazwa „PTHW” Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, Kraków, ul. Wyki 3 / Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Mazur – Tourist” Olsztyn 10 – 018 ul. Staromiejska 6 Przedsiębiorstwo Turystyczne „Mazur – Tourist” Sp. z o.o. ul. Staromiejska 6 10 – 018 Olsztyn tel. (089) 527 41 25 dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Kielce, ul. Sienkiewicza 87 Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 87 25-501 Kielce tel. 366 39 82 Dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Bieszczady” w Lesku Lesko 38 – 600 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe Gospodarki Komunalnej „TRANSKOM” w Ełku Baza Nr 2 w Giżycku (dawniej – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Giżycku ) Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych ul.Borowska 1/3 50-529 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego Poznań ul. Prusa 3 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe 1977 - 1982 r.)
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych i Zduńskich Budownictwa Komunalnego „IZOPIEC” ul. Św. Marcina 25 50-327 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Remontowo-Budowlanych ul.Junacka 8 Czechowice-Dziedzice Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Urządzanie Terenów Komunalnych ul.Katowicka 118 Chorzów Śląski Urząd Wojewódzki ul.Jagiellońska 25 Katowice Archiwum Zakładowe dokumenty osobowe i płacowe
Zarząd Miejski w Terespolu Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 28 -1949- wykazy pracowników