Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Mechanizacji/nProdukcji Zwierzęcej/nMEPROZET/nPyrzyce/n Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Złotoryja Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konin ul. Nadbrzeżna 6 a Zakład Obsługi Administracji ul. 1 Maja 9 Konin tel. (063) 242 38 90 dokumenty kadrowe i płacowe
Budowlana Spółdzielnia Pracy Remontowo - Konserwacyjna w Końskich Archiwum Państwowe w Kielcach 655 1954 - 1958 Tylko osobowa, niekompletna
Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Maszyn i Urządzeń/nRolniczych DORMASZ/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych/nChojno Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Unikon International/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne INWEST-SERVICE, Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikw. ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin dokuemntacja osobowo-płacowa Suplement 2
Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Handlu i Usług PROMER/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakład Remontowo- Montażowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe SPOMASZ/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo -płacowa Suplement 2
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia PKS Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych, ul. Wały Chrobrego 4 - 70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakłady Wytwórcze Aparatury/nPrecyzyjnej/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin Suplement 2
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych /nWarszawa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych/nPoznań Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin/ntel.4303- 379 dokumentacja osobowo - płacowa Supelement 2
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych /nSzczecin Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin/ntel.4303- 379 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ/nŁobza Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji /nSkładnica Akt Przedsiębiorstw/nZlikw. ul. Wały Chrobrego 4/n70 - 502 Szczecin/ntel.4303- 379 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zakład Budowlano-Remontowy PGR Piaski Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji/nSkładnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwid./nul.Wały Chrobrego 4/n70-502 Szczecin/ntel.4303 - 379 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Szczecińskie Zakłady Maszynowe Leśnictwa PŁONIA/nSzczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie/nZakład Obsługi Administracji/nSkładnica Akt Przedsiębiorstw Zlikw./nul.Wały Chrobrego 4/n70- 502 Szczecin/ntel.4303- 379 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego/nSzczecin "Jedynka" Przedsiębiorstwo/nBudowlano-Usługowe/nSzczecin /nul.Boh.Warszawy 34/35 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego "Otex"/nSzczecin/nul.Tkacka 19/22 Składnica Akt/nNowogard/nul.Wojska Polskiego 3 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych/nSzczecin ul.Robotnicza 5 Zakład Usług Komunalnych /nSzczecin/nul.Ku Słońcu 15 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych/nSzczecin ul. Kolumba 59 Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego/nSzczecin ul.Struga 3 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu/nSzczecin/nul.Bronowiecka 21 Muhlan Spółka z.o.o./nSzczecin/nul.Bronowiecka 27 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 3
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania/nSzczecin Miejski Zakład Gospodarki Odpadkami/nSzczecin/nal. Wojska Polskiego 105 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 2/nSzczecin ul. 26 Kwietnia 81 MAXBUD Przeds.Remontowo-Budowlane Sp.z.o.o./nSzczecin ul. 26 Kwietnia 81 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Dalekomorskie Bazy Rybackie/nSzczecin Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowo - płacowa Supelement 2
BAKUTIL/nSzczecin/nul.Gdańska 16b Paszutil Przeds.Przetwórstwa i Obrotu Paszowego S.A./nStargard ul.Podmiejska 3 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstow Produkcji Drzewnej "SENKOPOL" w Warszawie, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
PHU "Jubiler"/nWarszawa Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o./nul.Grodzieńska 21/29/n03-750 Warszawa/ntel.619-25-90; 619-27-90 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Chemiczna Spółdzielnia Pracy "ALFA", Pruszków Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowo - płacowa 992700/6116/23/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Huta Szkła Wołomin, Wołomin, ul. Wileńska 49/51 (dokumentacja w trakcie porządkowania) Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowo-płacowa w trakcie porządkowania Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
BHT "Zamrażalnie" - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700/667/2958/2018-SAK
Biuro Projektów "ELPRO" - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2; 992700/611/2958/2018
Zakłady Mleczarskie w Płocku MITEX Sp. z o.o. w Warszawie, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa Suplement 2; 992700611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
POLCOOP Sp.z.o.o Warszawa i w innych miastach Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Głogów Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe