Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "Polskie Zakłady Zbożowe" z siedzibą w Warszawie Archiwum Państwowe w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 9B, tel./fax 024 262 24 91, e-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 70-94/03
Centrala Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Warszawie, ul. Jasna 14/16 Archiwum Państwowe w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 9B, tel./fax 024 262 24 91, e-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 70-94/03
Polskie Zakłady Zbożowe w Warszawie, ul. I Armii Wojska Polskiego Archiwum Państwowe w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 9B, tel./fax 024 262 24 91, e-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 70-94/03
Aka Plus sp. z o.o., Radom, ul. Kraszewskiego 1/7 Archiwum Państwowe w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Rynek 1, tel. 362 11 50, 340 51 00, fax. 340 51 01 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2002-2007 SEKe 70-148/03
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tergo", 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 63a Archiwum Państwowe w Łodzi, 91-415 Łódź, Pl. Wolności 1, tel. 042 632 62 01(02), 633 38 58, fax 042 632 02 11, www.lodz.ap.gov.pl,e-mail:nadzor@lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610-20/03
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oddział w Tarnowie, 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1957-2006 dokumentacja osobowa z lat 1957-2005, dokumentacja płacowa z lat 2000-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oddział w Gdańsku, 00-537 Warszawie, ul. Krucza 6/14 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa z lat 1958-2005, dokumentacja płacowa z lat 2000-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oddział Warszawie (Rembelszczyzna), 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1956-2005 dokumentacja osobowa z lat 1956-2005, dokumentacja płacowa z lat 2000-2005 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672