Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Nowej Łomnicy powiat Bystrzyca Kłodzka Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 165 1954 - 1955 Dniówki obrachunkowe niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Koźlicach (pow. lubiński) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 175-176 1953-1959 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Frontu Narodowego w Groblicach b.pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach. ,niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Solnikach b.pow. oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1950-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach. , niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Chwalisławiu powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 233 1955 - 1956 Dniówki obrachunkowe niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Dzierżyńskiego w Bielawie b.pow.dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 442 1952-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F.Chopina w Przezdrowicach b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 475 1952-1954 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Dziesięciolecia Polski Ludowej w Biskupinie (pow. złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1950-1957 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne