Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Zjazdu Spółdzielczości w Miniętach Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 244/007 1953-1957 księgi obrachunkowe z pracującymi -niekompl.
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. M. Buczka w Psarach b. pow. Oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., Niekompletne
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. 22 Lipca w Składowicach Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 176 1950-1958 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w Mierczycach (pow.legnicki) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 167 1951-1960 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 1 Maja w Cieszkowicach b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1953-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “X lecia Polski Ludowej” w Piekarach b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1955, 1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “X Lecia Polski Ludowej” w Naratowie b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1955-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “X Lecia Polski Ludowej” w Jaksonowicach b.pow.oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne