Ścieżka nawigacji

Dochodzenie / zabezpieczenie należności

Dochodzenie / zabezpieczenie należności

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Dochodzenie / zabezpieczenie należności

Błąd